Nemčina od základov 10.

Desiata kniha je určená pokročilým. Je výborným učebným materiálom pre všetkých, ktorí sa pripravujú na skúšky z nemeckého jazyka B2. Kniha podporuje upevnenie gramatických vedomostí vďaka jasnej štruktúre, zrozumiteľnému vysvetleniu pravidiel a širokej škále rôznorodých cvičení. Učebnica je rozdelená do 7 lekcií a obsahuje 290 slovíčok. V poslednej lekcii nájdete jazykový test úrovne B2.

  • Počet strán: 45
  • Počet lekcií: 7
  • Počet slovíčok: 290+
  • Formát: elektronická v PDF

5,90 €

Stiahnite si ukážku z knih zadarmo

Nemčina od základov 10.

Elektronická učebnica nemčiny vo formáte PDF.

Podrobné informácie o knihe:

Táto učebnica je určená ako pomôcka pre online jazykové kurzy a aj pre samoštúdium. Predstavuje poslednú z desiatich na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených kníh. Vďaka tomuto súboru učebníc môžete dosiahnuť aktívnu znalosť nemčiny na pomerne pokročilej úrovni. Texty učebnice zahŕňajú tématiku najdôležitejších oblastí každodenného života.

Gramatika je spracovaná prehľadne, často v tabuľkách s prihliadaním na materinský jazyk. Nová látka sa osvojuje v malých krokoch, čo je výhodné pre tých, ktorí sa chcú nenáročným spôsobom dopracovať na jazykovú úroveň B2.

Na uľahčenie práce s učebnicou slúži Kľúč k cvičeniam, kde sa možno presvedčiť o správnosti riešení. Slovná zásoba zo všetkých textov a cvičení je obsiahnutá v nemecko - slovenskom slovníku.