Nemčina od základov 5.

Piata časť knihy je určená pre pokročilých. Naučíte sa časovať pravidelné slovesá, pomocné slovesá a modálne slovesá v préterite aj v perfekte. Naučíte sa názvy európskych krajín, od nich odvodené prídavné mená a vyskloňovať ich.

> Počet strán:  37

> Počet lekcií: 5

> Počet slovíčok: 145

> Formát:  elektronická v PDF

5,90 €

Stiahnite si ukážku z knihy zadarmo

Nemčina od základov 5.

Elektronická učebnica nemčiny vo formáte PDF.

Podrobné informácie o knihe:

Kniha podporuje upevnenie gramatických vedomostí vďaka jasnej štruktúre, zrozumiteľnému vysvetleniu pravidiel a širokej škále rôznorodých cvičení. Učebnica  je rozdelená do 5 lekcií + opakovanie a obsahuje 145 nových slovíčok. Skladba jednotlivých lekcií: slovná zásoba, gramatika, text, otázky k textu, cvičenia. Texty sa týkajú najmä cestovania. Samostatnou prílohou je brožúra s kľúčom k cvičeniam a nemecko- slovenským slovníkom.

Táto učebnica je určená ako pomôcka pre online jazykové kurzy a aj na samoštúdium. Predstavuje piatu knihu z komplexu deviatich na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených kníh so stúpajúcou náročnosťou gramatického učiva. Vďaka týmto deviatim učebniciam môžete dosiahnuť aktívnu znalosť nemčiny na pomerne pokročilej úrovni. Texty učebníc zahŕňajú tématiku najdôležitejších oblastí každodenného života. Gramatika je spracovaná prehľadne, často v tabuľkách s prihliadaním na materinský jazyk. Nová látka sa osvojuje v malých krokoch, čo je výhodné pre tých, ktorí sa chcú nenáročným spôsobom dopracovať na jazykovú úroveň B2. Na uľahčenie práce s učebnicou slúži Kľúč k cvičeniam, kde sa možno presvedčiť o správnosti riešení. Slovná zásoba zo všetkých textov a cvičení je obsiahnutá v Nemecko- slovenskom slovníku.