Nemčina od základov 9.

Kniha je určená pokročilým. Je výborným učebným materiálom pre všetkých, ktorí sa pripravujú na skúšky z nemeckého jazyka B2. Naučíte sa používať predložkové slovesné väzby, konjuktív prézenta, préterita a plusquamperfekta a precvičite si podraďovacie a priraďovacie súvetia.

>  Počet strán:  50

>  Počet lekcií:  7

>  Počet slovíčok: 280 +

>  Formát:  elektronická v PDF

5,90 €

Stiahnite si ukážku z knihy zadarmo

Nemčina od základov 9.

Elektronická učebnica nemčiny vo formáte PDF.

Podrobné informácie o knihe:

Kniha podporuje upevnenie gramatických vedomostí vďaka jasnej štruktúre, zrozumiteľnému vysvetleniu pravidiel a širokej škále rôznorodých cvičení. Učebnica je rozdelená do 7 lekcií + opakovanie a obsahuje 287 nových slovíčok. Skladba jednotlivých lekcií: slovná zásoba, gramatika, text, otázky k textu, cvičenia. Samostatnou prílohou je brožúra s kľúčom k cvičeniam a nemecko- slovenským slovníkom.

Táto učebnica je určená ako pomôcka pre online jazykové kurzy a aj na samoštúdium. Predstavuje poslednú z komplexu deviatich na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených kníh so stúpajúcou náročnosťou gramatického učiva. Vďaka týmto deviatim učebniciam môžete dosiahnuť aktívnu znalosť nemčiny na pomerne pokročilej úrovni. Texty učebníc zahŕňajú tématiku najdôležitejších oblastí každodenného života. Gramatika je spracovaná prehľadne, často v tabuľkách s prihliadaním na materinský jazyk. Nová látka sa osvojuje v malých krokoch, čo je výhodné pre tých, ktorí sa chcú nenáročným spôsobom dopracovať na jazykovú úroveň B2. Na uľahčenie práce s učebnicou slúži Kľúč k cvičeniam, kde sa možno presvedčiť o správnosti riešení. Slovná zásoba zo všetkých textov a cvičení je obsiahnutá v Nemecko- slovenskom slovníku.